Makeover Zwaanshals (Rotterdam, Oude noorden)

De analyses van Natural Urban hebben de ontwikkeling van de Zwaanshals breder getrokken en daar zat iedereen op te wachten, aldus Paul Elleswijk van PWS. NU rondde het project af met een presentatie over de kansen en bedreigingen voor de transformatie van de Zwaanshals. Het advies van NU luidt: zet in op Food, kies de grenzen van je plangebied positief, zoek aansluiting bij kindvriendelijke wijken en versterk de identiteit van het gebied als Rottezone.

In de Zwaanshals wordt al jaren geïnvesteerd door een team van corporaties, deelgemeente, OBR en de dS+V. De investeringen bestaan onder andere uit het samenvoegen van woningen, verkopen van corporatiebezit, afstemmen van voorzieningen op nieuwe doelgroepen en de investeringen in de sociale, zachte kant. Hierdoor krijgt de krachtwijk langzamerhand een positievere uitstraling.

Afronding (gis-)kaarten voor DOP Middelaar en Plasmolen

Voor een aantal analyses voor het DOP heeft de gemeente Mook en Middelaar data beschikbaar gesteld op postcodeniveau met twee letters. Het gaat om leeftijdsgegevens, geboorteplaats en geboorteplaats ouders. Om analyses te maken met deze gegevens heb ik eerst een postcodekaart gemaakt op basis van adresgegevens, in combinatie met de kadastrale grenzen.

Bij het analyseren van de gegevens op kaart blijkt dat de postcodevlakken grillig zijn en heel verschillend qua grootte. Hierdoor is het moeilijk om een beeld te geven van de vergrijzing en vergroening in de dorpen. Om toch een realistische analyse te maken heb ik het aantal adressen aan de postcodevlakken gekoppeld waardoor je met dichtdeden of percentages kunt werken. Zoals bij het beeld 55plussers.

Conclusie is dat ik een eventueel volgende keer zal proberen om de gegevens van de gemeente wel op kavelniveau te krijgen maar dan met een bandbreedte. Dus vb. in leeftijdsklassen. Het is voor het kaartbeeld belangrijk om de lokatie nauwkeurig te hebben. In verband met privacy-gevoeligheid zal er een abstrahering van gegevens gemaakt moeten worden door de gemeente. Dat levert wellicht nog betere kaarten op.

 

Qgis voordering

Hieronder een beeld van hoofdstuk 7.2.11 uit de Tutorials van Qgis (link). Gewerkt met buffers, query gemaakt, analyse gemaakt van woningen die binnen 50 meter van de weg en van voorzieningen liggen. Analysegebied is Middelaar en Plasmolen.

Bronnen analyse: Openstreetmap, Pdok

Kaarten voor Middelaar en Plasmolen met QGis

Onder begeleiding van de dorpsraad gaan Middelaar en Plasmolen een dorpsontwikkelingsplan maken. Om de betrokkenen te inspireren en te informeren wil ik kaarten maken die (lokaal) belangrijke thema’s in beeld brengen. Denk hierbij aan de vergrijzing, krimpende bevolking, nieuwkomers en woon-werk relaties.

Ik ben voornemens om deze kaarten te gaan maken met open data en freeware software van QGis. Dit zijn programma’s die meer in de IT gebruikt worden. Tijdens mijn studie en werk als stedenbouwkundige waren kaarten een middel waarmee de visie werd onder- en opgebouwd. Ik denk dat de rol van kaarten aan het veranderen is. Kaarten zijn veranderlijk, online en voor iedereen.

Ook de kaartenmakers veranderen. Dat zijn nog wel de ontwerpers maar ook de mensen die met data kunnen werken. Digitale (big) data is in steeds grotere hoeveelheiden beschikbaar en data analisten weten precies hoe je die informatie vermarkt of gewoon gebruiksklaar maakt voor de klant. Om mijzelf dit aan te leren ben ik begonnen met Python en Qgis. Ik wil meewerken aan de kaarten van de toekomst en de actualiteit op zoeken. Maatschappelijk relevante onderwerpen in kaart brengen en daarmee mensen bewust maken van kansen en mogelijkheden die leiden tot een efficienter benutten van grondstoffen, tijd en ruimte.

In deze post hou ik mijn ontwikkelingen bij. Vandaag de eerste kaart die gemaakt is in QGis (Freeware) op basis van data bestanden uit OpenStreetMap (opendata).

 

 

Op zoek naar nieuw werk!

Bent u op zoek naar iemand die het leuk vindt om een berg informatie inzichtelijk te maken? Of heeft u iemand nodig die meedenkt over vraagstukken in de ruimtelijke ordening?

Kort samengevat ben ik iemand die graag informatie (met een geografische component) onderzoekt en presentabel maakt zodat complexe opgaven overzichtelijk en behapbaar worden. Ik ben stedenbouwkundige met interesse in duurzame, slimme ontwikkelingen.

Door het maken van kaarten probeer ik mensen die belangrijke keuzes gaan maken te voeden met heldere, overzichtelijke informatie. Mijn kaarten kenmerken zich door slimme combinaties van informatie, gebruik van herkenbare ondergronden en goede leesbaarheid.

Als mijn profiel u aanspreekt dan hoop ik dat u contact opneemt. Mijn telefoonnummer is: 06 15 88 30 72.

Met vriendelijke groet,

Judith van Hees.

Ontwerp moestuin voor NEBO-klooster

Natural Urban heeft, in samenwerking met Karla Mulder, een ontwerp gemaakt voor het NEBO Klooster in Nijmegen. Het ontwerp is geïnspireerd op oude kloostertuinen en biedt een aantal romantische elementen. Zoals de bloemenbedden die de doorzichten stoppen. Daarnaast is rekening gehouden met de wens van de opdrachtgever om individueel en collectief, rustig en gezellig in de tuin te werken.

 

Stadslandbouw Publieksdag in Nijmegen

Verslag door: Judith van Hees (NU)

Op excursie met Wouter van Eck fietsen we van het net aangelegde voedselpark aan de rand van Beek naar het ongeveer vijf jaar oude voedselbos in de buurt van Groesbeek. Wouter van Eck is een van de bedenkers en makers van deze plekken. De voedselbossen worden ontworpen om uiteindelijk uit drie lagen te bestaan; een kruidlaag (vb. Bosaardbei), een struiklaag (zoals Hazelaar of bessen) en een boom/kruinlaag. Om de voedselopbrengst te vergroten wordt gebruik gemaakt van veel onbekende soorten. Lees verder >

Ambitie in beeld

Voor de Inland Terminal Veghel heeft NU illustraties gemaakt voor de positionering en ambities van het bedrijf.  De afbeeldingen worden gebruikt in een prezi-presentatie, op de website en in geprinte vorm.

 

Doelstelling NU: De maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ambities van de terminal vatten in een passend beeld (de blauwe wereld).

Ontwerp voor natuurspeeltuin voor kinderdagverblijf Zazou

Op een verhoging, aan de rand van open stukje groen in Rotterdam ligt het kinderdagverblijf Zazou. De kinderen hebben nu een beschutte buitenplaats tot hun beschikking waar ze kunnen fietsen en rennen. In samenwerking met Ilya Toornvliet (www.destadstuinier.nl) ontwierpen we een natuurspeeltuin die medio 2014 aangelegd wordt.

Doelstelling NU: De meest fantastische natuurspeeltuin ontwerpen en onderzoeken welke ontwerp principes vanuit de permacultuur toegepast kunnen worden in een natuurspeeltuin. Met name de observatie van de natuurlijke gebruiksroutes waren belangrijk voor het ontwerp. Daarnaast is gebruik gemaakt van de potenties van de ligging in een open landschap, bezinning, hoogteverschil voor diversiteit in begroeiing en gebruik.

Afronding Havenatlas midden Brabant

Hoe werkt onze haven eigenlijk? Waar(om) zitten bedrijven op een bepaalde plek en kan dat efficiënter? De regio Havens midden Brabant zoekt naar antwoorden op deze vragen om efficiënter en strategischer te kunnen werken. De geografische kaarten zijn samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Oosterhout, Waalwijk en Tilburg ontwikkeld. Door gegevens over de bedrijven, zoals fte, omzet, grootte en afstand vanaf de terminal te combineren zijn nieuwe inzichten verkregen.

Doel van NU: Gegevens uit de kast (uit tabellen) op kaart zetten zodat medewerkers strategische afwegingen kunnen maken. Daarnaast zijn de kaarten aangeleverd in illustrator en kunnen de gemeenten de kaarten zelf bijwerken.