Ontwerp voor natuurspeeltuin voor kinderdagverblijf Zazou

Op een verhoging, aan de rand van open stukje groen in Rotterdam ligt het kinderdagverblijf Zazou. De kinderen hebben nu een beschutte buitenplaats tot hun beschikking waar ze kunnen fietsen en rennen. In samenwerking met Ilya Toornvliet (www.destadstuinier.nl) ontwierpen we een natuurspeeltuin die medio 2014 aangelegd wordt.

Doelstelling NU: De meest fantastische natuurspeeltuin ontwerpen en onderzoeken welke ontwerp principes vanuit de permacultuur toegepast kunnen worden in een natuurspeeltuin. Met name de observatie van de natuurlijke gebruiksroutes waren belangrijk voor het ontwerp. Daarnaast is gebruik gemaakt van de potenties van de ligging in een open landschap, bezinning, hoogteverschil voor diversiteit in begroeiing en gebruik.

Afronding Havenatlas midden Brabant

Hoe werkt onze haven eigenlijk? Waar(om) zitten bedrijven op een bepaalde plek en kan dat efficiënter? De regio Havens midden Brabant zoekt naar antwoorden op deze vragen om efficiënter en strategischer te kunnen werken. De geografische kaarten zijn samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Oosterhout, Waalwijk en Tilburg ontwikkeld. Door gegevens over de bedrijven, zoals fte, omzet, grootte en afstand vanaf de terminal te combineren zijn nieuwe inzichten verkregen.

Doel van NU: Gegevens uit de kast (uit tabellen) op kaart zetten zodat medewerkers strategische afwegingen kunnen maken. Daarnaast zijn de kaarten aangeleverd in illustrator en kunnen de gemeenten de kaarten zelf bijwerken.

Schets voor Kickerhof

Aan de rand van Spijkenisse ligt kinderdagverblijf de Kickerhof. Alhoewel de buitenruimte al goed gebruikt is er behoefte aan meer schaduw in de zomer en meer windbrekers in de andere seizoenen. Aan de hand van een bezoek en een dag schetsen is het ontwerp ontstaan. Deze snelle schets wordt door de stadstuinier (Ilya Toornvliet) momenteel verwerkt in de herinrichting. Foto’s van de nieuwe situatie volgen.

Doel NU: Met minimale ingrepen de ruimte veel aangenamer maken. Bestaande kwaliteiten versterken en natuurlijke grenzen organiseren tussen binnen- en buitenruimte.

Vondsten: Een verhoging in de tuin creëert een luwte (windvanger), diversiteit in beplanting mogelijk en visuele barrière naar drukke omgeving.

Fruitgaard

Aan de Charloise Lagedijk in Rotterdam Zuid ligt een zorgboerderij “De Vier Heeren”. Voor het naastgelegen perceel onderzochten de studenten van de permacultuur opleiding de mogelijkheden om het gebied in gebruik te nemen. Een van de studenten Ranghild Diepens (Natuurlijk op Zuid) blijft betrokken bij de ontwikkeling van het perceel. De beelden zijn een vertaling van de schetsen naar computer tekeningen.

Doelstelling NU: Bijdrage aan professionele presentatie schetsontwerpen.

Stadsontwikkeling vanuit permacultuur-principes

Permacultuur is een ontwerpmethodiek op basis van een aantal ethische principes dat leert van ecologische systemen en dit vertaalt naar ontwerpen voor zowat alles. Wanneer we met een permacultuur bril naar onze stad-en leefomgeving kijken zien we dat dit systeem niet werkt. We importeren alles (voedsel, energie, water) van buiten ons systeem, maken geen gebruik van de mogelijkheden uit onze directe omgeving en exporteren ons “afval” naar  de daarvoor ingerichte verbrandings- en of zuiveringsinstallaties. Dit is niet goed voor onze portemonnee, voor onze binding met een plek, voor degenen die we met ons afval opzadelen, voor de sociale samenhang, voor niemand eigenlijk.

In het ontwerp voor Schiedam dat ik, samen met Huib Sneep (boomexpert) en Giselle Sanders (bioloog) heb gemaakt, onderzoeken we de productiecapaciteit in en om de stad.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

- De productiecapaciteit in de stad is het hoogst in de directe omgeving van de woning omdat de bewoners daar het meest zijn.

- De productiemogelijkheden in een stad zijn maar deels afhankelijk van de ruimte. Net zo belangrijk is de tijd en kennis die mensen willen investeren.

- Productie in de stad levert veel op qua groenbeleving, bewustwording, sociale samenhang, drinkwater, verkoeling, waterzuivering, etc. De productie zal nooit helemaal in de voedselbehoefte kunnen voorzien maar heeft ook veel andere waarden.

- Naoorlogse woningbouw is heel geschikt voor een ontwikkeling waarbij je de voedsel, water en energie produceert en zuivering collectief organiseert. Een ha naoorlogs kan zorgen voor eigen waterzuivering, warmwatervoorziening en wel 5750 kilo noten, frambozen, druiven, kruiden en 11750 kilo groente.

 

 

 

Kaarten voor het Havens Midden Brabant

Voor het regionale samenwerkingsverband Havens Midden Brabant ben ik geografische kaarten aan het maken. De kaarten laten zien waar welke haveninfrastructuur ligt, wie daar gebruik van maken en welke resultaten deze bedrijven behalen. Hierdoor wordt het voor mensen die moeten sturen op ontwikkelingen in de haven mogelijk om verbanden te leggen en meer strategisch te opereren. Deze opdracht wordt medio juni/juli dit jaar afgerond.

 

Dubbel glaskas

Dit ontwerp heb ik gemaakt omdat het veel aspecten combineert: je houdt kou buiten, creeert een bruikbare ruimte waar eerst alleen een vlak was, maakt het mogelijk om voedsel te produceren in huis. Wordt vervolgt..